Signalet «Viktig melding – søk informasjon» skal runge ut over anleggene i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

– Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sin hjemmeside.

I Norge er det cirka 1250 anlegg av denne typen, og de brukes både i freds- og krigstider.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, kommenterer Øistein Knudsen jr, sjef for Sivilforsvaret.

I løpet av det siste halve året har systemet Nødvarsel på mobiltelefon blitt etablert. I disse dager gjennomføres de siste oppdateringene, før «systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum».

– Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes.

Nødvarsel vil bli brukt under prøven onsdag.