Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom tirsdag med varsel om endring til gult farenivå for fjellpartiet Veslemannen. De skriver i varselet at bevegelsene den siste uka har økt gradvis. Hastigheten er om lag 9 mm i døgnet i øvre del av området. Som følge av dette heves farenivået og dermed intensiveres overvåkingsrutinene.

Veslemannen er en avgrensa del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal. Ifølge NVE ligg området på mellom 1.100 meter og 1.200 meter over havet. Den årlige bevegelsen til Mannen er opp mot to centimeter i året, har Veslemannen beveget seg opp mot én meter i året.