Etter folkemøtet 31. mai om utbyggingen av E136 gjennom Veblungsnes, har en del beboere kommet med et innspill til reguleringsplanene.

– Vi er alle enige om at vegen må komme, men vi vil ikke at Vegvesenet skal flytte problemet fra et sted til et annet. Derfor vil vi gå for en lengst mulig miljøtunnel på 270 meter. De andre alternativene på 110 og 170 meter, vil gi rødt støysonefelt for en del beboere, sier Øyvind Kjølseth som er en av dem som har skrevet under på innspillet.

Beboerne vil også få frem at de ønsker en omkjøringsveg under anleggsarbeidet, som går nedenfor kirka.

– Vi kan ikke ha en omkjøringsveg som går gjennom bebyggelsen, som er to av forslagene. Det vil medføre at enkelte beboere vil få vegen kun få meter fra inngangsdøra, sier Kjølseth.

Beboerne vil heller ikke ha bompengefinansiering på et prosjekt som allerede er fullfinansiert.

– At Statens vegvesen allerede har brukt pengene på et annet prosjekt, er ikke vårt problem, presiserer Kjølseth.