Da blir det opp til politikerne i Rauma kommunestyre å godkjenne planen eller ikke.

I 1996 la også Vegvesenet fram en reguleringsplan, da med ny veg og miljøtunnel på 80 meter. Det ble da uttrykt at tunnelen var for kort, og planen ble ikke godkjent.

I kommunedelplanen for E136 Veblungsnes, som ble vedtatt i 2006, er det lagt inn at det kan bygges miljøtunnel på 110 meter – Den reguleringsplanen vi nå jobber med baserer seg for så vidt på det arbeidet som ble gjort i forslaget fra 1996, og ikke minst på retningslinjene i kommunedelplanen, forklarer planprosjektsjef Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen.

Første skritt

I Nasjonal Transportplan er Veblungsnes lagt inn som en merknad, der Statens vegvesen bes se på om det er mulig å få til ny veg innenfor bevillingene som allerede er foreslått til E136 i Romsdalen.

Et annet alternativ er bompenger. Rauma kommunestyre har i et prinsippvedtak sagt ja til at man aksepterer bompenger som en del av finansieringen, og flere av beboerne på Veblungsnes har også tidligere sagt til Åndalsnes Avis at de aksepterer det – hvis det betyr at det blir en ny veg.

– Vårt foreløpige kostnadsoverslag viser at å legge om vegen på Veblungsnes vil koste om lag 200 millioner kroner, forklarer Hamre.

Nærmere kostnadsberegning kommer i reguleringsplanen. Selv om finansieringen ikke er avklart, mener Hamre at å få vedtatt en reguleringsplan er første skritt mot å få den nye vegen, som har vært etterlyst en årrekke.

– Man kan ikke begynne å bygge før man har en reguleringsplan, og det er viktig at vi gjør en grundig utredning og gode tekniske planer. Når reguleringsplanen er godkjent, så kan man stikke spaden i jorda nesten med en gang man har finansiering på plass, sier han.

Tunnelens lengde

Statens vegvesen gjør alt arbeidet med planforslaget, men det er altså politikerne som skal godkjenne den.

– I kommunedelplanen er det regulert inn en tunnel på 110 meter. Det er utgangspunktet vårt, men det har vært uttrykt ønske, både nå og tidligere, om en enda lenger tunnel. Vi jobber med å se på om det kan la seg gjøre og til hvilken pris, forklarer han.

En annen utfordring Vegvesenet må finne svar på er hvordan tunnelen skal bygges med tanke på grunnforholdene.

– Det er kvikkleire på Veblungsnes, og det kan være en forholdsvis stor utfordring som vi jobber med å finne best mulig løsning på, sier han.

Det er allerede foretatt arkeologiske undersøkelser i grunnen, men dette kartleggingsarbeidet er ennå ikke ferdig.

– Å søke om å få frigitt eventuelle områder venter vi med til vi får detaljene i reguleringsforslaget på plass. Da ser vi hvor mye plass vi trenger. Om vi får områdene frigitt kommer helt an på hva arkeologene finner, men etter funnene så langt tror jeg ikke det skal være noe stort problem, sier den erfarne planprosjektsjefen.

Møte

Forrige torsdag møtte Statens vegvesen innbyggere og representanter fra Rauma kommune til et informasjonsmøte om arbeidet. Der var det rundt 30 grunneiere til stede.

– Den første planen om ny veg gjennom Veblungsnes kom i 1971, sier Hamre.

Nå er det igjen optimisme om at man endelig kan få gjennomført prosjektet.

– Vi håper at planen skal være klar for godkjenning om et års tid, sier han.

Planprosjektsjef: Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen. Foto: Øystein Talberg