NVE melder at de nå har satt ned farenivået ved Veslemannen til grønt. Farenivået ble senket til gult 18. oktober, og etter det har hastigheten gradvis avtatt.

Hastigheten er nå rundt åtte millimeter per dørn.

I dagsrapporten skriver NVE at:

"Yr melder kaldt vær for Mannen ut hele langtidsperioden (til 23. november). Uten tilsig av vann og med tilfrysing av grunnen forventer vi at fjellets bevegelser skal avta ytterligere. På denne bakgrunn har NVE besluttet å sette ned farenivået for Veslemannen fra gult til grønt nivå."

Hele dagsrapporten finner du her.