For å slippe å evakuere flere hundre sau hver høst, når alarmen går under Mannen, har nå Rauma kommune og beboerne kommet frem til en reserveløsning som de håper skal kunne bli realisert.

– Vi har vært i dialog med beboerne om dette en stund. Løsningen ble også fremlagt på møtet med departementene i Oslo mandag, selv om det lå utenfor deres område. Det eneste vi kan håpe på er at kommunaldepartementet kan gi ekstra skjønnsmidler til dette, via Fylkesmannen, forteller Talberg.

Rauma kommune har søkt om et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge når det gjelder finansieringen.

– De gir ofte tilskudd under slike tilfeller. Møtet er ikke berammet, men vi håper om å få en dato innen kort tid, sier Talberg.

– Hvor skal fjøset bli bygget?

– Det blir et sted som er langt unna rasfare, så det blir ikke på Lyngheim. Vi ser for tiden på tomtemuligheter. Men først må finansieringen på plass, påpeker Talberg som kan fortelle at det vil bli et forholdsvis stort prosjekt.

– Det vil koste vel 3 millioner kroner å bygge og det vil nok også bli bygget en hybelleilighet i bygget, slik at også beboerne kan bruke det, hvis det blir nødvendig under en evakuering, forteller han.

– Hvor mange sau er det snakk om ?

– Det vil bli et bygg som kan romme 250 sau. De vil da bli plassert der hele høsten- på et fast sted – slik at vi ikke trenger å tenke på sauen når faregraden går i rødt.