Det vil være titusener av romsdalinger som kan glede seg over at en flytebru over Langfjorden nå syns endelig å være oppdaget. For oss som i årene 2008 til 2014 kjempet nettopp for bruløsning over Langfjorden, og som ble motarbeidet både delvis av presse og personer med tunnelsyn-bind for øynene, er den utvikling som nå skjer ekstra gledelig.

Det samme hevdet vi for ca. 10 år siden, men ingen i selskapet for Langfjordforbindelsen tok våre synspunkter alvorlig.

På informasjonssiden står planene om flytebru over Langfjorden overfor en utfordrende oppgave. Romsdals Budstikke har i flere reportasjer og intervjuer nærmest gitt uttrykk for at «dette med flytebruer» er noe nytt som som trenger lang utredning. Så totalt misvisende er det å fremstille saken slik.

Den neste flytebrua som ble bygget i Norge, var Nordhordlandsbrua, som ble åpnet i september 1994. Det er en 1.243 meter flytebru og i tillegg en skråkabelbru over skipsleia, til sammen 1.612 meter. Denne brua, som går over Salhusfjorden, binder Bergen på fastlandet og Nordhordland sammen. Fjorden er opptil 500 meter dyp, og flytebrua er forankret bare i land. Den er nå verdens lengste flytebru uten sideforankring. Det var firmaet Aas-Jakobsen AS som prosjekterte dette anlegget.

Så det mangler med andre ord ikke på erfaring med flytebruer i Norge. Og det blir direkte feil å late som om bygging av flytebruer trenger lang utredning. Teknologien har utviklet seg voldsomt i de senere år. Det som har hemmet løsningen av forbindelsen over Langfjorden, er at politikere i Molde og Rauma i over 15 år har rotet seg fast i en undersjøisk tunell, som var et urealistisk prosjekt fra første stund.

Nå får vi håpe at alle gode krefter samler seg om å løse forbindelsen over Langfjorden. Og flytebru blir det billigste og tryggeste alternativet. En flytebru vil også ha sykkel- og gangvei, noe som betyr mye for de myke trafikantene.

Det blir en flytebru, omkranset av kanskje den vakreste naturen i hele Romsdal.