Den som trodde at katastrofeprosjektet - den undersjøiske tunnel under Langfjorden, er skrinlagt for godt, og at det arbeides med utredning av bru over Langfjorden, vil bli skuffet når de leser denne artikkel.I Enhetsregisteret i Brønnøysund, der alle nye endringer i aksjeselskaper registreres, står følgende om hva som nå er Langfjordforbindelsen AS sine arbeidsoppgaver:

«Å arbeide for realisering av en undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes. Foreslå delfinansiering av utbyggingen og kreve inn bompenger.»Ikke et ord om en fremtidig bruløsning over Langfjorden.Som leder for Arbeidsgruppen bru over Langfjorden i mange år, mens jeg oppholdt meg i Rauma, er dette særdeles skuffende lesning.

Da prosjektet undersjøisk tunnel under Langfjorden ble skrinlagt i 2014, og Vegvesenet stoppet all videre detaljregulering av prosjektet, etter nye instrukser fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, ba jeg om en fortrolig samtale med Jan Petter Hammerø, som da var formann i selskapets styre. Bakgrunnen var at nå hadde selskapet Langfjordtunnelen AS arbeidet i over 10 år med planer om den undersjøiske tunnel, og man måtte innse at dette sporet ikke hadde ført til noe, bare en lang utsettelse av arbeidet for en bru over Langfjorden.

Jeg mente både Hammerø og hele styret burde trekke seg, og at det ble etablert et nytt selskap, et bruselskap, med nye krefter som skulle ha som formål å arbeide for en bruløsning over fjorden. Hammerø ville ikke trekke seg, og han forsikret dessuten at hele styret i tunnelselskapet nå ville komme til å arbeide like målbevisst for bruløsning som de hadde gjort for tunnel. Nå ser vi resultatet av den samtalen. Enten snakket Hammerø mot bedre vitende, eller så leverte han usannheter midt i ansiktet mitt! Fortroligheten fra min side eksisterer derfor ikke lenger.

I sommer gikk Hammerø av som formann i selskapet og ordfører Lars Olav Hustad ble ny formann. Og det er under hans ledelse den nye formuleringen av styrets arbeidsoppgaver er kommet inn, men ingen vil tro at det er skjedd uten Jan Petter Hammerøs viten og vilje.

Spørsmålet er da: Hvilke informasjoner eller orienteringer har kommunestyrene i Rauma og Molde fått om at det nå igjen skal satses på en undersjøisk tunnel, med den risiko og de negative miljøvirkninger en slikt prosjekt har. Og et prosjekt som i dag er like dødfødt som det man arbeidet med i over 10 år.

Åndalsnes Avis har i sommer i et par reportasjer intervjuet ingeniør Olav Ellevset, som er Vegdirektoratets prosjektleder for ferjefri E39. Han har slått til lyd for å løfte fram bruprosjektet over Langfjorden, og har antydet at det kan løses i løpet av en femårsperiode. En langsiktig finansiering er mulig, og det vil kunne bremse på nivået i bompenger. Ellevset er en betydelig kapasitet på dette område, en en kapasitet som neppe finnes maken til i Molde og Rauma.

Men Ellevset etterlyser kommunepolitikernes standpunkt, og det er først og fremst Rauma det gjelder, for Raumas stemme er viktig i valg av fergefri løsning over Langfjorden.

Og så svarer ordføreren i Rauma, som skrevet står i Brønnøysundsregisteret. Han vil fortsatt arbeide for tunnel! Forstå det de som vil.

Det store flertall av folket i Rauma vil ha bru over Langfjorden, ei bru med både sykkel- og gangveg, noe som også vil bety et løft for reiselivet i kommunen.

Sørgelig at styret i Langfjordforbindelsen ikke har forstått det.

Oslo 27. august 2016

Ole N. Hoemsnes