Det er nå på tide at den såkalte kirketomta blir byparken vår for evig og alltid, til glede for alle.

Kirketomta er et dårlig navn på parken, all den tid det er Rauma kommune som eier området, og at det er totalt urealistisk at det vil bli bygd ei kirke med stor K her.

Det ville blitt stusselige greier dersom man skal forholde seg til fremlagt økonomi i prosjektet, samt presenterte forslag.

Dessuten er ikke området lenger ei tomt, men en park.

De som fortsatt mener det må bygges ei kirke i parken i Åndalsnes sentrum, må nå ta innover seg, at tiden vi lever i er en helt annen enn da disse planene så dagens lys for snart 90 år siden.

Behovet har endret seg dramatisk. Grytten kommune med flere, er blitt til Rauma kommune, og i denne kommunen er det mange kirkebygg som det er ønskelig å ta vare på. Hvilket man ikke gjør.

De fleste byggene er ufortjent forsømt på grunn av pengemangel. Slik blir det gjerne når man ikke evner å prioritere. Flere offentlige kroner er urealistisk.

Kirkebyggene forfaller, og ingen kirker skal rives , antall brukere av kirken har stupt, og i denne situasjonen jobbes det seriøst for å bygge enda ei kirke?

Det vil bare føre til press på riving av andre kirker, som feks. Kors kirke, Vågstranda kirke osv.

Ærlig talt. Slutt å drøm. Innse realitetene.

Alternativ bruk av de innsamlede kirkemidlene kan være å ruste opp, bygge ut bedehuset til et kirkelig sentrum i Åndalsnes, der kirkelig fellesråd kan ha sin base. Ett vinn for både bedehuset og kirken. Sett Grytten kirke i ordentlig stand, og la drømmen om ny kirke i vår flotte bypark fare.

Å bygge kirke på den eneste parken i Åndalsnes vil bli møtt med motstand!