Det er inspirerende å se det utviklingen i Åndalsnes Idrettsforening gjennom 2017. På flere områder tar klubben nå et samfunnsansvar langt ut over å gi medlemmene et idrettslig tilbud. Det er prisverdig av et idrettslag.

Aktiviteten i ÅIF har definitivt vokst det siste året. Og klubben begynner å få betalt for satsingen på Aksel Berget Skjølsvik som daglig leder. Da han var tiltrådt sa han i et intervju med Åndalsnes Avis at hovedmålet med jobben hans var at ungdom og barn på Åndalsnes og i Rauma skal få et større tilbud. «Vi ønsker å rive dem bort fra Ipad og PlayStation. Ungene skal huske ÅIF som en bidragsyter til en fin barndom».

Det var en meget offensiv uttalelse. Men Skjølsvik og klubben har allerede levert noe – og mer kommer. Tidligere i år har klubben startet idrettsfritidsordning. Siste skudd på stammen i nye ideer som realiseres, er en ungdomsklubb der de tar mål å samle ungdom i hele kommunen. Første klubbkveld var fredag kveld. Det er meningen med to klubbkvelder i november og annenhver fredag fra januar. Tilbudet er for ungdom fra 8. klasse, og selvfølgelig med nulltoleranse for rusmidler.

Åndalsnes Avis var til stede under fotballgruppas sesongavslutning på klubbhuset for vel to uker siden. Da fikk vi høre om det imponerende arbeidet som klubben har lagt ned organisatorisk. Leder Geir Christer Nygård kunne med stolthet fortelle at klubben nå er autorisert som en kvalitetsklubb. I dette ligger det at klubben på alle nivå skal ha struktur, som skal komme medlemmene til gode. «Vi skal jobbe hver eneste dag for at ÅIF skal bli den beste klubben å være i», sa Nygård og minnet medlemmene om visjonen «ÅIF – idrettsglede i generasjoner.»

Det er ingen selvfølge at et idrettslag skal ta en så stor rolle i lokalsamfunnet. Her gjør de oppgaver på vegne av fellesskapet som vi har forventninger til at kommunen verdsetter gjennom tilskudd.

Nå håper vi at barn og unge og deres foresatte setter pris på de nye tilbudene som ÅIF lanserer, og benytter seg av dem.