Skrevet av Renate Soleim, Rauma Fremskrittsparti.

En av våre absolutt viktigste saker i Fremskrittspartiet er at vi skal være JA folk som lager JA-kommuner for innbyggerne våre og næringslivet.

Forrige uke var jeg innkalt som vara til utvalg for plan og forvaltning, et utvalg jeg i forrige periode var leder for.

Jeg rett og slett syns det å være i planutvalget, å være med på å utvikle kommunen og se etter muligheter for å si JA til folk og næringslivet, var en av de mest givende verv jeg hadde.

På møtet 11. mai var jeg rett og slett vitne til at det her nå har blitt et NEI-utvalg.

Leter etter muligheter for å stanse næringsliv og personer som vil bidra til verdiskapning i kommunen jeg er så glad i.

Ikke ville utvalget gi dispensasjon så Wenaas kunne sette opp vaskehall, ikke kunne Edmund Meyer fremme forslag til regulering.

Forstå det de som vil, men for meg var begge de her to sakene klokkeklare.

Vi har nok av dyrka mark i fylket som ligger brakk, og når vi trenger boligtomter så klarer jeg bare ikke å forstå at vi stopper det her.

Jeg og vi i Rauma Fremskrittsparti vil jobbe for at Rauma igjen blir en JA kommune.

Vi trenger alle som vil investere og skape noe i kommunen vår.

Med et Fremskrittsparti i posisjon i Rauma så vil kommunen bli en JA kommune som setter kommunens innbyggere og næringsliv først, og ikke byråkratiet.

Kommunen skal være til for innbyggerne og ikke motsatt.