Edmunds planer behandlet på nytt – fortsatt stor uenighet