Skrevet av Gaute Grøtta Grav, ordførerkandidat Rauma Høyre

Visste du at Rauma Kommune hvert år får tilgang til 40 gWh strøm til bare 10-12 øre per kWh? Dette kalles konsesjonskraft, og kommunen får dette fordi vi er vertskap for både Grytten og Verma kraftverk. Denne krafta kan brukes smartere enn i dag, slik at du får lavere strømregning.

Vi lever i usikre tider, med økte utgifter rundt hvert hjørne. For Høyre er det viktig å gjøre tiltak slik at alle fastboende i Rauma får en lettere hverdag med oss ved roret.

Vi ønsker å tilby gunstig fastpris på strøm til alle som bor fast i Rauma og skatter til kommunen vår.

Vi ser for oss en årlig avtale for de som ønsker det, til en pris rundt 40-50 øre per kWh. På den måten får Rauma Kommune forutsigbare inntekter av konsesjonskrafta, og de som inngår avtale får forutsigbare strømregninger.

Kritikere kan hevde at det kan være mer lønnsomt for kommunen å selge konsesjonskrafta i markedet til spotpris. Til dem vil jeg bare minne om at det også kan gå slik det gjorde i 2021, da Rauma Kommune tapte 10 millioner kroner på kraftsalg gjennom sin forretningspartner Fjordkraft.

Ved å ta 30-40 øre i fortjeneste per kWh på privates forbruk, vil Rauma Kommune få cirka 9-12 millioner kroner i inntekter på strømsalg hvert år, og vi som som bor her får rimelige og stabile strømregninger. Vi foreslår også at 10 gWh av konsesjonskrafta per år blir brukt av Rauma Kommune på å få nærmest gratis strøm til egne bygg og lys langs veier.

Rauma Høyre ønsker å gjennomføre dette så snart som overhodet praktisk mulig.

PS. Fjordkraft forvalter fortsatt konsesjonskraft for Rauma Kommune etter det store tapet i 2021, og har gjennom et forlik med kommunen fått lov til å gjøre dette ut 2026. Dette er i følge kommunedirektøren en uoppsigelig avtale. Vi vil likevel jobbe for å terminere avtalen med Fjordkraft før den tid, slik at vi kan tilby konsesjonskraft til Raumas innbyggere så snart som råd.