Har gjort det som kreves: – Arbeidet ble derfor gjenopptatt