Skrevet av Jørgen Seljevold, Røyken

Tirsdag 12. april hadde Torbjørn Bruaset et innlegg i ÅA der han målbærer tanker og meninger undertegnede har gjort seg i mange år, men som "utflytter" som ikke har vært kunde hos Raumabanen på årtier, har jeg sett meg selv som ikke meningsberettiget. Med bil har jeg kronglet meg gjennom undergangen på Skiri og langs stort sett samme veien i 56 år.

Så takk til deg, Torbjørn Bruaset, fordi du stakk hånda i noe som nok blir et vepsebol. Ditt innlegg bør bli lest, forstått og omsatt i handling før mye av trafikken over Åndalsnes forsvinner på ny Riksvei 15 over Strynefjellet. Bruaset nevner at det finnes fire flyplasser i M og R. Den fjerde - Hovden - midt mellom Ørsta og Volda - circa 15 minutters kjøring fra de nevnte byene er kanskje ukjent for mange, selv om den har vært operativ i over femti år og kan skilte med seks avganger til Oslo på hverdager. Seks ganger tur/retur hovedstaden daglig, en time og 15 minutter fra ombordstigning til ankomst Gardermoen! Buss og tog? Selvsagt også avganger til andre kortbaneflyplasser og Bergen, Trondheim kommer antagelig i år.

Men for å holde oss til vei: Sunnmøringene er godt i gang, sekundert av kommuner øst og vest for Grotli. Statens vegvesen ville starte planleggingsarbeidet i 2024, men på et møte i Oppstryn 6. april har de gitt etter for press fra kommuner som er klare til å spytte inn millioner og planarbeidet skal starte i år (Møre 12. april: "No er vi igang") Sunnmøringene smir mens jernet er varmt! På nevnte møte ble det gitt info om framdrift, planer, massedeponi og hva som skal skje med eksisterende tunneler (ferdigstilt på 70-tallet). Dette er ifølge Møre støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune og flertall på Stortinget i behandling av NTP, og 3. juni kommer samferdselsministeren.

For mange er Raumabanen er hellig ku, og det å mene som Bruaset og undertegnede faller nok mange tungt for brystet. Men denne vesle blindtarmen av en jernbanestump som om to år fyller 100 år, kan gjerne pensjoneres, selv i det grønne skiftet og med skryteprogrammer i utenlandske tv-kanaler. La Veøy ta seg av turistene! Og legg heller det som går med til å holde liv i 100-åringen i en ny og fremtidsrettet E 136!