Skrevet av Arne Hoem, ny listetopp for Rauma INP

Jeg har ved jevne mellomrom tatt opp dette: Hvorfor er ikke tredje etasje med 30 plasser på vårt fine helsehus benyttet?

Alle som har fulgt med så vet vi at det har vært ett million-merforbruk innen helse og omsorg, men som det nå ser ut til å nærme seg balanse i budsjettet for 2023.

Min partikollega Parley Augustsson har hatt to leserinnlegg i lokalavisa om utskrivningsklare pasienter som KO har unnlatt å svare på, det er ikke holdbart.

Jeg som lokalpolitiker er interessert i at det blir satt tall på og bemanning for å åpne de 30 plassene i tredjeetasjen.

  • Konkret hva skal til for drifte 30 klientplasser i tredjeetasjen på helsehuset?

  • Ad ansatte 24/7 = totalt i kr…………….. som kan tas inn i kommende budsjett (2024)

Jeg har også et spørsmål om utnyttelse av tidligere Åndalsnes sykehjem (Snarveien 5).

  • Jeg er klar over at det er omsorgsboliger i snarveien 5, men er det heldøgns bemanning der? Og hva er husleien?

  • Er det noen planer om utnyttelse av bygningsmassen?

Så har jeg et spørsmål om driften på Voll Omsorgssenter.

  • Jeg er blitt fortalt at husleien for beboerne i Måndalen betaler 17 000 kr pr mnd. Er dette riktig?

  • Hvilken bemanning er det ved Voll omsorgssenter?