Skrevet av Parley Augustsson

Mitt svar er nei! Vi hører nå historier om hvordan 80/100-åringer ikke får plass på det flotte helsehuset vårt til over 350 millioner. Begrunnelse: Du er ikke syk nok i hodet, eller det er rett og slett ikke plass der!

Den politikk daværende rådmann Vassli og Høyre innførte i 2015-2019 med økt satsing på hjemmeværende eldre, har slått feil!

Jeg mener at nå må det nye kommunestyret til høsten ta alvorlig fatt i problemene med sviktende helse-/eldreomsorg. Det bør innføres et lite helseutvalg blant kommunestyremedlemmene som på nøyere basis følger med på hva som skjer på dette feltet og griper inn når det trengs.