Skrevet av Leo Skiri Østigård

Skulle noen være i tvil: Jeg har ingen problemer med å vedgå at jeg har «frisket opp» og fornyet et veldig primitivt og enkelt «hoppebrett» døpt «Soggerampen» rett ved Sogge bru i 2020. Helt korrekt som Vidar Skiri presiserte i sitt innlegg. Dette brettet har hatt samme plassering i årevis, og har vært til stor glede for både meg, og mange lokale og turister uten fiskeredskap. Alt dette uten godkjent søknad og dispensasjon.

Det var heller ikke i mine villeste tanker at denne allerede eksisterende og enkle innretningen burde vært søkt inn til kommunen. Jeg vedgår også at jeg har sørget for fjerning av den aktuelle innretningen. Beklager dette til de som først reiste byggverket. Dette ble gjort etter kommunens pålegg sendt til en positiv og grei grunneier. Et pålegg som for meg fortsatt føles helt fullstendig tullete og unødvendig.

Jeg er også mer stolt enn skamfull over å ha stått bak disse regelbruddene og forseelsene. Kjenner faktisk overhode ikke på noen form for anger. Folk som ønsker det, må gjerne assosiere meg med alle betydningene «Soggerampen» eventuelt måtte ha, dersom det hjelper dem.

Jeg kjenner derimot på en trist følelse for at vi har endt opp med at ei fantastisk innbydende og frisk Rauma elv, som i fiskesesongen tydeligvis ikke har plass til både badende og fiskere. Usikker på hvor mange dager i året været innbyr til bading.

I ettertid ser jeg også at jeg burde ha skiltet innretningen med «Hopping (over nabogrense) forbudt - fotografering og posering fortsatt tillat», og samtidig kanskje ha rammet inn rampen med et glassrekkverk som samsvarer med kravene i Teknisk Forskrift, som ville vanskeliggjort både klatring og hopping. Etterpåklokskap er også klokskap.

Tør påstå at «rødt kort» for disse feilene, både er strengt, urettferdig og fantastisk dumt.

Mange vil forhåpentligvis i dette tilfellet også stille spørsmål ved den uavhengigheten og nøytraliteten som «dommeren» er avhengig av å ha, for at folket skal ha tillit til avgjørelsene «dommeren» treffer.

Mange av oss, også elveeierne har jeg hørt, er litt nysgjerrige på hvem Vidar Skiri representerer når han er villig til å benytte alle tilgjengelige virkemidler for å få fjernet badende, samt «tiltak nærmere elvebredden enn 50 meter». Enkle innretninger som er like naturlige og praktiske som for eksempel gapahuker ved elvekanten, og som forståelig nok (for meg) ofte mangler både søknad og dispensasjon.

Er det som leder av elveeierne, de som nå sitter helt stille i prammene sine, og håper på at tilsvarende pålegg om riving/fjerning av deres mange flotte innretninger ikke skal dukke opp i postkassen? Eller er det som bestyrer på Fiva House, for å ivareta Bromley-Davenport sine interesser?

Uansett, ser man vekk fra id-en til VidAR, sitter man igjen med VAR. Kanskje kommunens VAR-rom bør se nærmere på situasjonen? Det er menneskelig å gjøre feil, og både paragrafryttere og «dommere» kan dumme seg skikkelig ut. Forhåpentligvis er det også flere av tilskuernes oppfatning denne gangen (?).

Vil oppfordre alle nysgjerrige og naturglade til å legge spaserturer oppover på begge sider av Rauma elv, nyte vår frie natur, fotografere, dokumentere og føle litt på tilgjengeligheten og (gjest)friheten. Husk at all aktivitet selvsagt skal utføres uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. Viktig og helt opplagt. Kjenn litt på om aktiviteten «spasertur langs Rauma elv» også kan ha fått noen begrensninger? Kanskje finnes det tiltak langs stiene og elvebredden som letter tilgjengeligheten? Kanskje ikke. Den som rusler får se.

Vær for guds skyld forsiktige om dere tar denne oppfordringen. Forflytning langs Rauma elv i Romsdalens villeste natur er dessverre, eller heldigvis, aldri helt risikofritt. Har registrert at det er et økende antall aldrende fastboende, bosatt nettopp midt i denne ville naturen, som tilsynelatende er blitt over gjennomsnittet opptatt av hvem som kan stilles ansvarlig dersom et ulykkestilfelle skulle skje.

Må innrømme at jeg synes det er kjipt at vi er kommet dit i 2023, og at det ikke kan vises til praksisen, det norske bondevettet og tilnærmingen til naturens mange farer vi hadde tidlig på 1900-tallet. Det ryktes for øvrig at det faktisk finnes flere installasjoner med både avklarte og uavklarte eiendomsforhold, uten tilstrekkelig fallsikring på hele strekningen langs Rauma elv. Ikke stol blindt på at rekkverkene på verken Grøttør bru, Sogge Bru eller Framhald rasteplass er «ikke-klatrevennlige», og tilfredsstiller dagens strenge krav til høyde og utforming.

Dette på tross av at eiendomsforholdene, som Vidar er opptatt av, på de nevnte stedene faktisk er avklarte. Ikke er de ulike sidene av broene skiltet med hvilke usynlige grenser du hopper over eller inn i heller, selv om hopperne pusher og forhåpentligvis har kontroll på egne grenser.

Nei, her håper jeg at kommunes VAR-rom tar til fornuft, tar en grundig gjennomgang og trekker tilbake det røde kortet. Vil nødig måtte stå over neste kamp, da jeg som alltid er sulten på seier. Om «dommeren» er misfornøyd med meg, betyr minimalt så lenge supporterne er fornøyde, støtter meg og liker det de ser. Håper fornuften seirer, og at folk fortsatt får bade hensynsfullt, uten at det må skje via et system med kortsalg.

Fortsatt god sommer, til både grunneiere, fiskere og badende.