Skrevet av Jan Drahos, gruppeleder i Rauma SV

I desember 2021 vedtok kommunestyret et sosialt fritak fra eiendomsskatt. Det var kun Høyre sine representanter som stemte mot forslaget, noe som viser at tiltaket har en brei støtte i vår kommune. Mitt inntrykk er at dette vedtaket likevel ikke har blitt godt nok kjent.

Det er flere kriterier for fritak, men antakelig de to viktigste er at årsinntekt i husstanden skal ligge under 3G (folketrygdens grunnbeløp) altså cirka 350.000 kroner og at man ikke skal ha mer enn 1G (altså cirka 118.000 kroner) i kontantbeholdning eller i bank. Det er verdt å merke seg at minstepensjon ligger på cirka 240.000 kroner, det vil si at minstepensjonister kan være omfattet av ordningen og kan få en økonomisk avlastning fra kommunen.

Dermed stiller jeg følgende spørsmål til ordføreren og ber om svar i førstkommende formannskapsmøte, altså 6. juni: Har vi tall på hvor mange som har søkt fritak fra eiendomsskatt i 2022 og 2023? Dersom man sitter igjen med et inntrykk av at ordningen ikke blir brukt, har administrasjonen noen planer om å gjøre tiltaket bedre kjent?