Skrevet av Jan Drahos, gruppeleder Rauma SV

Valget nærmer seg og valgkampen er kommet godt i gang. Politikere prøver å vise seg med lovnader til neste valgperiode. Som entusiast for lokaldemokrati ønsker jeg å dele noen tanker om dette.

1. Les partienes valgprogram i sin helhet. Å styre en kommune krever mange valg og i løpet av 4 år blir man nødt til å ta stilling til det meste av kommunal drift. Hvis ikke man vet hva partiene mener om de forskjellige områdene så vet ikke man hva man stemmer for.

2. Prøv å sjekke hva man lovet sist og hvor mye av dette partiet har oppfylt.

3. Tenk gjennom om det man lover er i tråd med det man faktisk har gjort de siste årene (om det skal handle om ressurser til helsesektoren, miljøhensyn eller generell vilje til samarbeid).

4. Tenk gjennom om partiet viste kapasitet til både arbeid basert på prinsipper, men også god kunnskap om politiske saker. Det krever mye lesing å sette seg godt i sakene og setter man seg ikke godt inn i fakta, blir det vanskelig å foreslå god politikk.

5. Merk deg forskjell på det å drive politisk reklame og fremme en ærlig politisk diskusjon. Er man for ivrig etter å sanke stemmer og pynter på sannheten, er ikke det noe tillitsvekkende trekk.

6. Tenk gjennom hva som er best for innbyggere på lang sikt. Er innbyggere virkelig tjent med at alle formål som ser positive ut blir ukritisk finansiert av kommunalt budsjett? Hvor mange år går det da før kommunen går på en smell og man må innføre nye dramatiske kutt for å rette dette opp igjen?

7. Viser man samtidig at man lytter til folk og lager god politikk for dem uavhengig av hvor i kommunen de bor, hvem de kjenner og hvilket parti de stemmer på?

Dette var noen tanker jeg hadde lyst til å dele, men som en lokalpolitiker kan jeg ikke unngå å være påvirket av eget politisk engasjement. Jeg har lyst til å bruke dette leserbrevet som et utgangspunkt for debatt mellom innbyggere om hva de mener en god lokalpolitiker burde si og gjøre, og hvordan et politisk parti burde fungere i en valgkamp og når de utøver politikken mellom valgene. Så kommenter gjerne artikkelen og si ifra hva du mener er viktig!

Jeg ønsker alle innbyggere lykke til med å lese mellom linjer i politiske budskap, og lykke til med å velge de som gjør kommunen til et enda bedre sted å bo!