Skrevet av Falk Daniel Øveraas i Gadus Group

Jeg referer til følgende utsagn i leserinnlegg skrevet av Solrunn Holm Andersen.

"Uten et varslet om midlertidig bygge- og deleforbud, så blir det opp til Fylkeskommunen, der representanter fra Gadus sitter som lokalpolitikere, å avgjøre saken."

Regner med at det her siktes til at jeg representerer Høyre på fylkestinget i Møre og Romsdal.

Vil her understreke at fylkestinget ikke har noe som helst med behandlingen av akvakultursøknader å gjøre. Dette gjøres utelukkende av fylkeskommunens akvakulturavdeling og saksbehandlerne der.