Skrevet av Solrunn Holm Andresen (grunneier Holm)

I jaget om fremtidige torskemilliarder har Gadus Group søkt om et torskeoppdrettsanlegg på størrelse med 14 fotballbaner i Langfjorden innenfor Holmsholmen på Slemmen, Holm. Vi grunneiere og lokale har ropt et rungende NEI, vi ønsker IKKE at lokalmiljøet vårt blir forurenset og fjorden vår blir ødelagt for at et par pengesultne menn i Ålesund (og investorer i utlandet) skal håve inn.

Rauma kommune har bedt Fylkeskommunen om at søknaden blir avslått i påvente av ny interkommunal plan for Romsdalsfjorden, men på møtet 9 juni kommer det frem at kommunedirektøren og administrasjonen ikke har hatt kapasitet til å forberede sak om nedlegging av midlertidig bygge- og deleforbud mot tiltak, etter Plan- og bygningsloven § 13-1 slik det ble bestemt og bestilt på møtet i Planutvalget 12/5-22.

Det er kun dersom kommunen innføringer et midlertidig bygge- og deleforbud at Rauma kommune faktisk kan oppå å bestemme over området avsatt til akvakulturformål og få et pusterom til å oppdatere den interkommunale sjøarealplanen slik kommunen selv har sagt de ønsker. Et midlertidig bygge- og deleforbud forhindret utbygging i denne omgang i påvente av ny utredning og nye sjøarealplaner. Uten et varslet om midlertidig bygge- og deleforbud, så blir det opp til Fylkeskommunen, der representanter fra Gadus sitter som lokalpolitikere, å avgjøre saken. Fylkeskommunen har vist få tegn til å se verdien av å si nei til torskeoppdrett og høre på lokale rop om miljø over penger.

Derfor ber vi, grunneierne og bygdefolket som bor der anlegget er planlagt nå på våre knær til deg Toril Hovdenak og administrasjonen i Rauma kommune om å prioritere fjorden vår slik at kommunen kan ta det grep de har allerede har vedtatt å ta: å sette et midlertidig bygge og deleforbud slik at denne avgjørelsen kan bli tatt med en oppdatert sjøarealplan. Dette er for viktig, dette er vår fremtid, våre barns og barnebarns fremtid, her trengs ny data og ny informasjon og ikke kjappe avgjørelser!

Det er enda tid igjen før fristen går ut, men det haster. Vi vil ha en ren og sunn fjord for våre barn, barnebarn og for fremtiden!