Måndalen peker mot opprykk i historiske drakter

foto