Glede og vemod for Julie (23) som vurderer å legge opp

foto