– På skigymnaset vil jeg få muligheten til å bli en enda bedre alpinutøver