Det er i magasinet Energi 10/2015 at spørsmålet dukker opp. Ifølge magasinet er det lagt frem bilder som viser store flerrer i glassfiberen etter at en 50–60 kilo tung stein ramlet nedover røret under byggingen av kraftverket. Spørsmålet er da om disse skadene ble utbedret der og da, eller om de kan ha forårsaket bruddet.

– En bit av røret er sendt inn for nærmere undersøkelser. Vi har gravd av på bruddstedet, og vi har tømt røret. Noe mer enn det har vi ikke å fortelle. Vi venter på konklusjonene, sa administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi til Åndalsnes Avis, noen dager etter ulykken.

Skal møte granskingskommisjonen

I dag sier Midtun:

– Det er ikke noe nytt å melde om. Vi skal ha et møte med granskingskommisjonen i månedsskiftet november/desember. Det de konkluderer med der, må vi jobbe videre ut ifra.

En uavhengig granskingskommisjon ble satt ned like etter ulykken, og de har siden da jobbet med å finne årsaken til at en del av rørgata til det nye kraftverket, nærmest ble sprengt i lufta natt til 25. september.

Også vanntilførselen til Herje Genbank ble kuttet i forbindelse med ulykken.

Genbanken

Linda Aaran, direktør i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen – som også er sjef for Herje genbank – sier til Åndalsnes Avis, at de skal klare seg gjennom venteperioden.

– Det vi gjør, er at vi tar vann fra elva på gamlemåten. Det må vi gjøre frem til de har funnet årsaken til bruddet og fått reparert det. Vi har i den forbindelse bedt om at det fokuseres på å finne en stabil fremtidig løsning som fungerer godt for genbanken, sier hun.

Langdrygt

Opprinnelig skulle ikke granskingsarbeidet ta så lang tid, og ifølge en artikkel om granskingen, i bladet Energi 10/2015, erkjenner Midtun at det ble en mer sendrektig prosess enn han hadde forespeilet seg på forhånd. Der opplyser han også at han har løpende dialog med både entreprenør og Gjensidige forsikring, som har fullforsikret kraftverket.

– Det er ikke rett frem det med forsikring heller, for å si det sånn, sier han til magasinet.

Han er også redd for å foreta arbeider ved skadestedet som ikke er godkjent av forsikringsselskapet.

– Vi må ha «go» fra dem før vi setter i gang med noe, så vi ikke sitter igjen med svarteper, sier han til magasinet.