14. september er valgdagen for innbyggerne i Rauma.

Ved Kirkevalget kan du stemme på de kandidatene du ønsker inn i menighetsrådet og bispedømmerådet. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ.

Tilknyttet kommunevalget

Kirkevalget holdes samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget.

I Rauma har vi sju sokn. For Grytten, Kors og Øverdalen blir stemmelokalet på rådhuset. Hen har stemmelokale på samfunnshuset i Isfjorden, Holm på åfarnes skule og for sørsida blir det på Måndalen skole. Forhåndstemming skjer på kirkekontoret, fra 10. august

Viktig vegskille

Årets kirkevalg representerer et viktig vegskille.

Det er to kandidatlister – en liste utarbeidet av Møre bispedømmes nominasjonskomite og en fra åpen folkekirke.

Hovedforskjellen på de to handler i stor grad om vegen videre. Nominasjonskomiteens kandidatliste står for en videreføring av kirka i mer tradisjonell stand, mens folkekirka er mer progressiv. Sentralt står spørsmålet om vielse av likekjønna par i kirka.

Halvparten av kandidatene på nominasjonskomiteens liste er imot homofilt ekteskap, mens samtlige av folkekirkas kandidater er for. Årets valg vil dermed være et symbol på hvilken posisjon det norske folk ønsker at kirka skal i framtida.

Ruth Brennhaug Staurseth ved Kirkekontoret Rauma understreker at dette blir et vegvalg for kirka.

– Det er ei folkekirke og hvis medlemmene ønsker å ha en innvirkning på retningen til kirka, må de stemme. Hvis folk ønsker mer informasjon om valget og alle kandidaten kan de enten gå på nettet eller komme innom kirkekontoret. Her har vi brosjyrer med god oversikt over valget og den informasjonen du trenger.