- Er fjerning av bompenger rundt Tresfjorden til hjelp for dere, Edmund Reistad?

- Ja, du kan si at hvis vi skal til Tresfjord på handel og skal besøke folk, så slipper vi å vente en time før vi returnere. Men det er jo ikke så mange butikker å handle på i Tresfjord, så det er egentlig "peanuts" for oss. Men det er jo kjempegreier for tresfjordingene, sier Reistad.

- Men jeg husker da det ble behandlet i fylkestinget, da var det likegyldende vedtak for Vågstranda og for Tresfjord. Så det er håp, sier han.

- Vi får avvente en politisk behandling. Men jeg føler at vi har en god sak når vi sammenlikner oss med tilsvarende prosjekt, for eksempel Klett-Værnes som hadde en omtrent identisk situasjon som det vi har nå, sier Reistad.

Styreleder Roald Fiksdal i bompengeselskapet Eksportvegen sier til NRK at han er forundret over at dette ikke kom før bommene ble monert og brikker ordnet til dem som bor rundt fjorden.

– Dette kunne ha vært ordna opp i lenge før bommene ble satt opp. Det fører ikke til noe ekstraarbeid, men i verste fall vil det bli lengre nedbetalingstid, sier han.