Formannskapspolitikerne deler ordførerens gondoloptimisme og gir ham oppdraget med å finne den beste måten å organisere arbeidet videre på.

– Et slikt prosjekt vil skape ringvirkninger. Jeg tror ikke det blir noen gullgruve i seg selv, men det vil gi ringvirkninger for hele lokalsamfunnet og regionen, sier Lars Olav Hustad (H).

Det var stor enighet blant politikerne at man nå må konsentrere seg om nettopp Nesaksla, og ikke begynne å tenke på ulike andre topper som kunne vært aktuelle.

– Nå må vi lukke døra for alle andre gondolforslag. Så langt har vi aldri kommet før, så nå er det på tide å få dette i land, sier Arne S. Lillehagen (V).

Det er kun finansiering som gjenstår, men det kan også være den største utfordringen.

– Andre topper er helt uinteressant. Det er et viktig poeng at den skal være i sentrum. Jeg håper virkelig at dette kommer i mål, sier Magnhild Vik (Sp).

– Hvis vi hele tiden kommer med nye forslag, så vil det aldri bli noe av, sier ordføreren.

Utfordring

En representant fra Menon Economics, som har laget gondolrapporten, kommer for å orientere kommunestyret 5. september. Da skal også kommunestyret diskutere behandle saken.

– Jeg er glad for at rapporten viser at det finnes et lønnsomhetspotenisale. Utfordringen nå blir å finne investorer, sier Per Vidar Kjølmoen (Ap).

– Vi tar ikke stilling til organisering nå. Men det er helt klart at kommunen ikke skal stå som bygger og driver av gondolbanen, sier Arne Hop (KrF).

Vedtaket

1. Rauma kommune er godt fornøyd med at forretningsplanen for gondol til Aksla viser at prosjektet er både bedriftsøkonomisk lønnsomt og ønskelig for lokalt reiseliv, kommune og næringslivet

2. Rauma kommune ønsker at forretningsplanen skal brukes aktivt som grunnlag for å etablere et selskap som kan realisere gondolen innenfor et tidsperspektiv på 2–3 år, og ønsker å samarbeide med lokalt reise- og næringsliv for å få dette til.