Det betyr at det blir bygging med det staseide Selskapet for industrivekst (Siva) som utbygger og eier.

For vel ett år siden sa Siva nei til å være med videre. Årsaka var at man ikke lyktes i å få et tilstrekkelig antall leietakere.

– Det er et mye bedre prosjekt vi har nå enn hva vi hadde for ett år siden, sier Arvid Gjerde.

– Prosjektet har utvilsomt kommet styrket ut av å bruke den ekstra tida, sier Kristian Strømmen, fagansvarlig investering Eiendom i Siva.