- Politiet åpner for å vurdere togtrafikk, trass i rødt nivå