Torsdag skrev Åndalsnes Avis at ingen kan svare på om avløpsvannet fra Trollstigen-anlegget renses tilstrekkelig. Selskapet som står for sørvis og kontroller av renseanlegget, varslet Rauma kommune 13. juni, om at anlegget ikke klarer utløpskravene. 17. juli ga Rauma kommune videre beskjed til Statens vegvesen, som er anleggseier og dermed ansvarlig for at utslippskravene overholdes. Statens vegvesen sa til Åndalsnes Avis på tirsdag at de tar saka veldig alvorlig, men at den har blitt liggende litt på grunn av ferieavvikling.

– Tar tak

Utbyggingssjef i Rauma kommune, Tom Erik Rødven, sier fredag at han har vært i kontakt med anleggseier og at han er beroliget inntil videre.

– To måneder etter at det varsles om at renseanlegget ikke fungerer som det skal, er det ikke noen som kan svare på om utslippskravene overskrides eller ikke. Hva tenker Rauma kommune som forurensningsmyndighet om det?

– Rauma kommune har i dag fått bekreftet at anleggseier, som er Statens vegvesen, har tatt tak i denne saka. Midlertidig løsning som skal sikre at utslippskravene holdes, kommer på plass allerede i løpet av dagen i dag.

Vet fortsatt ikke

– Er utslippskravene brutt?

– Det er det umulig for oss å svare på.

– Burde anleggseier kunne svare på det per i dag?

– Enhver anleggseier burde vite om de overholder kravene.

– Hva forventer dere av anleggseier?

– Vi forventer at vi får en redegjørelse, og at vi får den fort. Og at det blir sannsynliggjort og dokumentert at utslippskravene holdes.

– Stemmer det at det tok over én måned fra kommunen ble varslet av sørvisfirmaet, til kommunen kontaktet anleggseier?

– Det er korrekt at det tok cirka én måned fra utsendelsesdato på henvendelsen og til saka var behandlet og brev sendt til anleggseier.

Vil ikke spekulere

– Hvor alvorlig er det om renseanlegget ikke klarer utslippskravene?

– Det kan være en alvorlig situasjon dersom et anlegg ikke klarer rensekravene. Vi vil ikke spekulere i alvorlighetsgraden i dette tilfellet, inntil vi får en redegjørelse fra Statens vegvesen.

– Hvilke konsekvenser kan en eventuell overskridelse av utslippskravene ha?

– På generelt grunnlag så kan overskridelser av utslippskrav medføre pålegg om tiltak. Utslippstillatelser kan trekkes tilbake og politianmeldelse kan i tilfeller være sanksjonsmulighet. Etter å ha vært i kontakt med både Statens – Vegvesen og Biovac i dag, så er vi inntil videre beroliget med at saka tas på største alvor og at tiltak som skal sikre at utslippskravene holdes, iverksettes umiddelbart.

– Rauma kommune ber anleggseier om å komme med tilbakemelding innen 20. august. Hva skjer om de ikke overholder fristen?

– Rauma kommune vil følge opp denne saka tett. Vi har all grunn til å tro at anleggseier følger opp både gjennom tilbakemelding på vår henvendelse og gjennom konkrete tiltak.

Kjente også lukt

Lars Erik Rødstøl jobber i Statens vegvesen- Nasjonale turistveger. Han har ansvar for oppfølging av drift og vedlikehold av turistveginstallasjoner. Han bekrefter at de fredag sikret seg ei løsning på utfordringene.

– Vi leder svartvatnet, – det som kommer fra toalettene, ned i en lukket tank som allerede finnes i grunnen der. Det er ingenting som tyder på kapasitetsproblemer, men nå har vi sikret oss til vi seinere i høst - når trafikken har avtatt slik at vi kan jobbe der, kan ta en gjennomgang av hele anlegget.

Rødstøl sier han sjøl opplevde kloakklukt i Trollstigen da han var der torsdag.

– Det er lufting der, av et kloakkanlegg, så helt luktfritt vil det ikke bli. Vi har hatt folk til å se på det og finner ikke noe galt. Men som sagt så skal vi ha en gjennomgang av hele anlegget til høsten, sier han.

Er beroliget: Tom Erik Rødven, utbyggingssjef i Rauma kommune, sier kommunen vil følge saka tett. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Karen Kavli Setnes