Raumas representantar samla i synet på Nordøyvegen: Alle tre stemmer imot

foto