Vil styrke tilbudet til barn og unge

Det var under budsjettbehandlingen i formannskapet at Hop fikk med seg både Høyre, Venstre, Frp og uavhengig representant på endringsforslaget. Sammenliknet med rådmannens innstilling, vil forslaget kunne styrke både skole, barnehage, kultur og helse og velferd, med til sammen vel 1,5 millioner kroner.

Et annet regnestykke

Hop mener grunnlaget til rådmannens innstilling er for negativt. Han peker på at kommunalbanken angir lavere renteutvikling enn rådmannens forslag. I forslaget viser han også til at KS sine beregninger av skatt på inntekt og formue er cirka to millioner kroner høgere enn statsbudsjettets anslag. Dette mener han utgjør til sammen 1.530.000 kroner. Endringsforslaget fra de fem partiene er blant annet å redusere nedtrekket på skole med 885.000 kroner i 2018.

Midler til fysioterapi

– Skolen i Rauma er underbudsjettert med 2,2 millioner kroner, sa han i møtet.

Videre i forslaget er det lagt inn 170.000 kroner ekstra til helse og velferd, med tanke på fysioterapitilbudet til barn. Barnehage styrkes med 300.000 kroner, og kultur får ei økning i midler på 175.000 kroner neste år.

Diskuterte gratis halleie

Hop foreslo først at de 175.000 kronene skulle gå til gjeninnføring av gratis halleie til barn og unge. Det forslaget trakk han til fordel for denne ordlyden: «Kultur får økt ramme for å styrke arbeid for barn og unge, fortrinnsvis de som står utenfor organisert aktivitet.

– Jeg tror det finnes ei gråsone, at det er folk som vil trekke barna ut av aktiviteter med økt halleie, uten at de kommer til å gå til kommunen eller andre for å få hjelp, sa Hop først.

Rådmann Toril Hovdenak påpekte at kommunen er dårligst på tilbud til barn og unge som ikke driver med idrett. Hele forslaget ble vedtatt med fem mot fire stemmer.

Framskynding av Strandgata

Det samme ble forslaget fra ordfører Lars Olav Hustad (H) om framskynding av 14 millioner i investering i Strandgata, fra 2021 til 2018.

Budsjett og økonomiplan skal vedtas av kommunestyret 14. desember.