Denne dama finnes ikke på ekte – men hun kan bli viktig for lokalt næringsliv