– Fornøyd med at staten erkjenner kostnadsveksten i landbruket