Resultatet fra innbyggerundersøkelsen på Vågstranda er klart