Kristin Sørheim på topp i Møre og Romsdal Sp

foto