Åpner i nytt lokale: – Blir godt å lande litt

foto