Ville stramme igjen pengesekken – det gikk ikke denne gjengen med på

foto