Utbyggingsplaner delvis godkjent: – Utviklingen har løpt fra planverket