Meldt kraftig nordlys – men dette kan komme i veien