Vil åpne bommen: – Redd nødetater ikke skal komme fram