Fortsatt få spor å gå på – dette er status i saken nå