I dette krysset planlegges det endringer for å bedre trafikksikkerheten