Hen kirke åpner dørene for lystenning, samtale og stillhet

foto