Vegrer seg for å markedsføre Rauma elv på laksebørsen