Nettstedet nrk.no/mr skriver blant annet onsdag ettermiddag:

"Det har storma rundt Rauma Arbeidarparti i vår. Interne konfliktar og indre uro har prega partiet og hovudårsaka er usemje om kva parti dei skal samarbeide med. Medan dei fleste vil tilbake til å samarbeide med Senterpartiet, peikar andre på ei vellykka periode saman med Høgre.

Konfliktnivået har vore så høgt at fylkessekretæren i Arbeidarpartiet, Egil Ekhaugen, vart kontakta for å gi råd. – Det har vore uro i Rauma Arbeidarparti med tanke på kva veg ein skal gå. Eg vart kontakta fordi partiet ønskte råd og eg råda dei til å be medlemmane sine ta stilling til det".

Hele saken kan du lese her

I torsdagens papirutgave av Åndalsnes Avis kan du lese om den nye samarbeidskonstellasjonen som muntlig allerede er klar.