I forrige uke ble det påvist skrantesjuke (CWD) på en hjort felt under jakt i Møre og Romsdal. Resultater fra nye analyser utført av Veterinærinstituttet understøtter at hjortens skrantesjuke er av samme type som elgene fra Selbu og Lierne hadde. Denne typen er ulik funnene som er gjort hos villrein i Nordfjella, samt i Nord-Amerika, og er trolig mindre smittsom.

Hjorten, som ble felt i Gjemnes kommune, var en gammel kolle, og hadde ingen synlige symptomer på sykdommen. Som et strakstiltak er kartleggingen av hjortedyr i dette området umiddelbart trappet opp, da det er viktig å få mer kunnskap om situasjonen i Møre og Romsdal.

- Vi har bedt faglig ekspertise om vurderinger og alternativer videre. Basert på rådene vi får derfra vil vi se på behovet for tiltak i Møre og Romsdal og i Trøndelag, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør avdeling planter og dyr i Mattilsynet.