Reiselivsdirektøren: Imponert over hva hotellene har fått til

foto